OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu:

 

Mgr. Kamila Mičkalová

Kokory 398

751 05 Kokory

IČO: 61614971

 

Živnostenské oprávnění vydáno Magistrátem města Přerova pod č.j. 2012/1283/ZU/Ko/4

Sp. značka: 2012/1283/ZU/Ko

Nejsem plátce DPH

Tel.: 608 969402

 

Email: K.Mickalova@seznam.cz

 

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

Jak nakupovat:

 

1) Před nákupem není potřeba se zaregistrovat

 

2) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky

 

3) Dále můžete pokračovat ve výběru

 

4) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně

 

5) Zvolte způsob platby a způsob doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku

 

6) Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (pokuď se tak nestane, prosím, kontaktujte nás na e-mailu K.Mickalova@seznam.cz)

 

7) Do 24 hod. Vám zašleme platební podmínky

 

Prosím, Vaši objednávku si pečlivě zvažte, neboť ji bereme jako závaznou.

 

Rozhodnete-li se objednávku z jakýchkoliv důvodů zrušit, učiňte tak prosím maximálně do 24 hod. na  e-mail K.Mickalova@seznam.cz nebo telefonicky (9-18 hod).

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Prodejce odmítá vyřídit požadavky kupujícího na nestandartní zboží a služby. Také odmítá vyhovět požadavkům na jiné barvy, materiály, velikosti a rozměry, které nejsou standartně u výrobku nabídnuty.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 

Možnosti platby:

 

1.PLATBA PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM:

a) bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)
b) odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Splatnost objednávky při platbě předem je 5 pracovních dnů. Pokud objednávka nebude uhrazena do dne splatnosti, tj. do 6 dne, považujeme to za Váš nezájem o zboží předmětné objednávky a tato bude stornována a zboží vráceno zpět do prodeje

 

2.DOBÍRKA: zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.  

 

V případě, že si nevyzvednete zásilku zaslanou na DOBÍRKU,  bude požadována úhrada skutečných nákladů vynaložených na poštovné a manipulační poplatek ve výši Kč 50,-. Na celkovou částku bude vystavena a zaslána faktura.

 

Pokyny k platbě předem:

 

Pokyny potřebné k uskutečnění platby (číslo účtu, kód a název banky, variabilní symbol) zasílám formou e-mailuve chvíli, kdy fyzicky ověřím dostupnost Vámi objednaného zboží. Tento proces trvá max. 24 hod od uskutečnění objednávky. V případě, že zboží je nutno objednat u dodavatele, sdělím Vám do této doby předpokládaný termín dodání.

 

Poštovné zdarma při objednávce nad 2500,- (při platbě převodem).

 

Při platbě na dobírku je v tomto případě poštovné zdarma, platíte pouze příplatek za dobírku.

 

V případě špatně zvoleného poštovného Vám bude poštovné automaticky opraveno.

 

Dodací podmínky:

1. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je zboží, u kterého je uvedeno SKLADEM,  expedováno do 48 hodin od obdržení objednávky (při platbě předem do 48 hodin od obdržení platby). V případě, že by již Vámi objednané zboží nebylo na skladě (např. to samé zboží si objedná více zákazníků najednou, nebo si ho před Vámi objednal jiný zákazník na našem druhém e-shopu apod.), budeme Vás ihned informovat na email nebo telefonicky. Předem se za vzniklou situaci omlouváme a děkujeme za pochopení!

 Prodávající nezodpovídá za případná zpoždění, která by byla zaviněna poštou nebo sběrnou službou.

3. Daňový doklad je přiložen ke každé objednávce.

 

Doručování zboží:

 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající obratem a v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.

 V případě zjevně poškozené zásilky dopravou nás neprodleně informujte. Takovou zásilku je potřeba reklamovat u dopravce a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí, později na tuto reklamaci nebere dopravce zřetel. Zboží může být poškozeno dopravou i přes neporušenost obalu!

 

Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě).

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

V případě zaslání částky na vaši adresu si účtujeme poplatek 40 Kč za poštovní poukázku.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; u smluv spočívajících ve hře nebo loterii; na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy naleznete zde:

Formulář k odstoupení od smlouvy naleznete zde :

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

 

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na: - uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný - přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

 

Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.


V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):


• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může
kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití!!

Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování pokynů k údržbě textilu uvedených na látkové etiketě na oblečení nebo na přebalu výrobku, zvláště u oblečení s potiskem, kde je nutno dodržet doporučený způsob praní při nízké teplotě a omezených otáčkách máchání a žehlení naruby.

 

Vyřízení reklamace:

 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

Zboží k reklamaci nezasílejte na dobírku, nebude přijato!

Reklamační formulář naleznete ZDE

V případě výměny zboží si zákazník hradí poštovné zaslaného zboží zpětně k nám, tak i poštovné za zboží, které budeme zasílat výměnou.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

Mimosoudní řešení sporů

Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem internetového obchodu Babybutik.mimishop.cz a spotřebitelem budou řešeny vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

Spotřebitel má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporů se zahajuje pouze na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

 

 

 


ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ

ČESKÁ POŠTA
DOPORUČENÁ ZÁSILKA - ZBOŽÍ MENŠÍCH ROZMĚRŮ DO HODNOTY 680 KČ BEZ POŠTOVNÉHO (trička, tepláky, košile, prádlo, ponožky..) V PŘÍPADĚ ŠPATNĚ ZVOLENÉHO POŠTOVNÉHO VÁM BUDE POŠTOVNÉ AUTOMATICKY OPRAVENO.

55,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA
DOPORUČENÝ BALÍČEK -  ZBOŽÍ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ DO HODNOTY 680,- KČ (zimní bundy, lyžařské kalhoty, kombinézy, boty, gumáky)
80,00 Kč ZDARMA
     
     
ČESKÁ POŠTA
BALÍK DO RUKY - POŠTA GARANTUJE DORUČENÍ NÁSL. PRAC. DEN OD PODÁNÍ
105,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA
ZBOŽÍ NAD 2500,- PLATÍ POUZE PRO ČR!
ZDARMA ZDARMA
     

 

 

 


ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA NA ÚČET - PŘEVODEM
ČÍSLO ÚČTU A VS VÁM POŠLEME DO 24 HOD. NA E-MAIL
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
PŘÍPLATEK PŘI POŽADAVKU ZASLÁNÍ NA DOBÍRKU - PLATBA BUDE PROVEDENA NA ČESKÉ POŠTĚ
40,00 Kč
   

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA DOPORUČENÁ ZÁSILKA
Zboží menších rozměrů do celkové hodnoty 680 Kč
55,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA DOPORUČENÝ BALÍČEK
Zboží větších rozměrů do celkové hodnoty 680 Kč
80,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA BALÍK DO RUKY
Pošta garantuje dodání ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne podání
105,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA ZDARMA
ZBOŽÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 2500 KČ
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
Číslo účtu bude zasláno do 24 hod na email
BEZ POPLATKU
POPLATEK ZA DOBÍRKU
Bude připočítán k poštovnému
40,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF